wennen

De eerste dagen op een kinderdagverblijf kunnen voor zowel een kind als ouders soms lastig zijn.


Het is dan ook een hele stap om je kindje voor het eerst weg te brengen. We hebben er dan ook alle begrip voor als ouders zich in het begin wat ongemakkelijk voelen. Om deze reden hebben wij een wenperiode ingesteld zodat u en uw kind vertrouwd kunnen raken aan de nieuwe omgeving, pedagogisch medewerksters en de kinderen.

De wenperiode bestaat uit 2 dagen : 

  • De eerste keer zal een wenochtend zijn, deze vind plaats van 9 uur tot 12 uur.
  • De tweede keer zal dit zijn van 9 uur tot 15 uur.

Zo krijgen u en uw kind geleidelijk de kans om alle nieuwe indrukken op te nemen en te verwerken.


We zullen bij binnenkomst extra veel aandacht aan u en uw kind geven. Samen zullen we het voedingsschema, slaapschema en de andere dingen die we van uw kind moeten weten met elkaar doornemen. Op deze manier kunnen we uw kind de beste opvang bieden.

Een goede start is net zo belangrijk voor de ouders als de pedagogisch medewerkers.
In deze periode raken de ouders en pedagogisch medewerkers vertrouwd met elkaar. Hier besteden wij veel tijd aan, om elkaar te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen.

Geleidelijk word de zorg en opvoeding met elkaar gedeeld. De ouders kunnen zien hoe het eraan toegaat op de groep en hoe wij omgaan met de kinderen. Gedurende de dag mag u ons ook altijd bellen. Al belt u ons deze dagen tien keer, geen probleem! We vertellen u graag hoe het met uw kind gaat.

Kortom: het word even wennen aan een andere situatie maar de pedagogisch medewerksters zullen er alles aan doen om uw kind zich op zijn/haar gemak te laten voelen. 


De ouders worden ten alle tijden geïnformeerd over het verloop van de wen dag.