Visie

Het is ons streven kinderopvang te realiseren waarbij de kwaliteit hoog staat, zoals op ieder
kinderdagverblijf, maar wel in huiselijke sfeer zoals een groot gezin in een woonkamer.

Wij maken gebruik van het pedagogisch beleid dat ontwikkeld is door Radius Nederland.   Het is niet alleen een document dat in de kast staat, maar wij volgen ook regelmatig trainingen omtrent aspecten van dit beleid. De beleving van het kind staat hierbij centraal.
Bij Ot & Sien werken wij met vier pijlers, de zogenaamde RRIP genoemd en de vier opvoedingsdoelen die in de wet beschreven staan.

De vier pijlers, de zogenaamde RRIP:
Respectvolle benadering: Wij benaderen kinderen respectvol vanuit de belevingswereld van het kind, daarbij openstaand voor ieders nationaliteit en achtergrond.
Wij hebben oog voor de eigenheid en de individualiteit van het kind. Naast individueel contact wordt het kind begeleid in de omgang met volwassenen en de andere kinderen.
.
Ruimtelijke benadering: We gaan er van uit dat de kinderen zich ontwikkelen door de ruimte om hen heen. Fysieke ruimte bieden wij door te werken met verschillende ruimtes waar diverse speel en spel mogelijkheden zijn en verschillende activiteiten worden aangeboden.
Psychische ruimte bieden wij de kinderen door de hen de mogelijkheid te geven om ervaringen op te doen die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.

Individuele benadering: Ieder kind is uniek. Wij kijken daarom goed naar een kind om zijn of haar uniekheid te leren kennen. Wij maken contact met de kinderen, luisteren naar hen, nemen de kinderen serieus.

Positieve benadering: Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom vinden wij het belangrijk om te signaleren en op te merken : ‘wat vraagt dit kind van mij als opvoeder en hoe kan ik hier op een positieve manier mee omgaan’. Wij bieden kinderen veiligheid, vertrouwen en ruimte. Ze worden gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en het hebben van verantwoordelijkheid. Tevens leren we de kinderen respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

De opvoedingsdoelen, die in de wet beschreven staan:   

  • Emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competenties
  • Sociale competenties
  • Normen en waarden

   Emotionele veiligheid zien wij als de basis voor een kind. Alleen vanuit een veilige basis kan het volledig tot ontwikkeling komen.


Als een kind voor het eerst bij ons naar de opvang komt, komt het terecht in een nieuwe omgeving. Met nieuwe gezichten zonder het nabij zijn van ouders.
Niet ieder kind is het zelfde. Het ene kind zal het moeilijker vinden om te wennen dan het andere kind.


Dit is met name het geval als kindjes wat ouder zijn en goed beseffen wat er aan de hand is. Wij vinden het daarom belangrijk dat er één leidster is die zich om het kind ontfermt. Dit zal het kind houvast geven. Het kind zal de leidster constant volgen en haar niet uit het oog verliezen. Dit is begrijpelijk want verder kent het kind nog niemand. De volgende keer zal het kind opzoek gaan naar de leidster van de eerste keer, dit is dan vertrouwd.

Als het kind, na een aantal keer te zijn geweest, niet meer afhankelijk is van de leidster dan is het emotioneel veilig. Het zal zich vrij gaan bewegen en open staan voor nieuwe uitdagingen. Ook zal het kind zich dan verder ontwikkelen.

Zodra een kind emotioneel veilig is, kan het gaan werken aan de persoonlijke competenties en de sociale competenties. En als laatste zullen normen en waarden worden geleerd.
Deze ontwikkelingstappen kunnen worden weergegeven in een huis. De emotionele veiligheid vormt de fundering. Zonder een goede fundering kunnen er geen muren worden gebouwd.

De persoonlijke competenties en de sociale competenties vormen de muren en met de normen en waarden word het huis afgemaakt.