Oudercommissie 

De oudercommissie van Ot & Sien zet zich in om de belangen van ouders en kinderen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit doen ze door de gemeenschappelijke doelen te behartigen. Ze vormen de schakel tussen alle ouders en het management.
Meerdere malen per jaar komt de oudercommissie samen om te vergaderen. Bij deze vergaderingen zijn ook René van der Veen en Kelly Molendijk zo veel mogelijk aanwezig.
De belangrijkste taak tijdens deze vergaderingen, is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit.


De oudercommissie :
Geeft gevraagd en ongevraagd advies. Praat mee over onder andere openingstijden, prijsstelling, opleidingsniveau, pedagogisch beleidsplan, enzovoort…
Helpt bij het organiseren van feestjes en ouderavonden
Zijn het aanspreek punt voor ouders met klachten.

Benieuwd naar welke ouders er in de oudercommissie zitten? Op zowel locatie 58 als 72 is een lijst met hun namen en emailadressen te vinden.