Emotionele veiligheid

Als een kind voor het eerst bij ons naar de opvang komt, komt het terecht in een nieuwe omgeving. Met nieuwe gezichten zonder het nabij zijn van ouders.

Niet ieder kind is het zelfde. Het ene kind zal het moeilijker vinden om te wennen dan het andere kind.

Dit is met name het geval als kindjes wat ouder zijn en goed beseffen wat er aan de hand is. Wij vinden het daarom belangrijk dat er één leidster is die zich om het kind ontfermt. Dit zal het kind houvast geven. Het kind zal de leidster constant volgen en haar niet uit het oog verliezen. Dit is begrijpelijk want verder kent het kind nog niemand. De volgende keer zal het kind opzoek gaan naar de leidster van de eerste keer, dit is dan vertrouwd.

Als het kind, na een aantal keer te zijn geweest, niet meer afhankelijk is van de leidster dan is het kind emotioneel veilig. Het kind zal zich vrij gaan bewegen en open staan voor nieuwe uitdagingen. Ook zal het kind zich dan verder ontwikkelen.

Zodra een kind emotioneel veilig is, kan het gaan werken aan de persoonlijke competenties en de sociale competenties. En als laatste zullen normen en waarden worden geleerd.

Deze ontwikkelingstappen kunnen worden weergegeven in een huis. De emotionele veiligheid vormt de fundering. Zonder een goede fundering kunnen er geen muren worden gebouwd.

De persoonlijke competenties en de sociale competenties vormen de muren en met de normen en waarden word het huis afgemaakt.