Veiligheid

Veiligheid is voor ons een constant punt van aandacht. Wij vinden het belangrijk dat een kind in een veilige omgeving verblijft. Iedere dag word er stilgestaan en nagegaan of de veiligheid voldoende gewaarborgd word. Veiligheid is goed te controleren omdat het gaat om feiten. Bijvoorbeeld: is het inventarisatie nog in goede staat, zijn de deuren goed afgesloten, is het speelgoed niet kapot, enz.… 

Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd. Mochten hier punten uit komen worden deze gelijk opgelost of vervangen. Dit geld ook als er in de tussentijd dingen worden geconstateerd.


Ook op de veiligheid van buitenaf word veel aandacht besteed. De deuren zijn altijd dicht en niet van buitenaf door mensen zelf te openen zonder sleutel. Tussen 7 uur en 9 uur zijn de deuren symbolisch open. Dit geld ook tussen 16 uur en 18 uur. Dit betekend dat kinderen gebracht of gehaald kunnen worden.


Gedurende de dag komen geen onbekende mensen binnen. Met uitzondering van gemeentelijke instanties zoals de GGD. Hierbij geld wel dat deze mensen zich moeten legitimeren. Is dit niet het geval, mogen ze niet binnen komen.

Ook bij het ophalen van kinderen hebben we strenge regels. Kinderen mogen alleen worden opgehaald door papa of mama, tenzij dit anders is aangegeven. Worden kinderen opgehaald door opa en oma of door iemand anders, dan moet er een kopie van het legitimatie bewijs aanwezig zijn. De desbetreffende persoon moet zich de eerste keren bij de deur kunnen legitimeren.

Ook als bijvoorbeeld opa en oma onverwachts voor de deur staan en wij hebben een kopie van de legitimatiebewijzen, word er toch eerst contact op genomen met de ouders. Dit om misverstanden te voorkomen.


Wetgeving

Volgens de wet kinderopvang zijn de ondernemers in de kinderopvang verplicht ‘verantwoordelijke kinderopvang’ aan te bieden. Dit is een opvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving.


Het kwaliteitsbeleid is vastgesteld in de beleidsregels kwaliteit kinderopvang als onderdeel van de Wet kinderopvang. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op het convenant ‘verantwoorde kinderopvang: verdere stappen naar de toekomst’. Dit convenant hebben aanbieders en afnemers in de kinderopvang samen opgesteld.


De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangopvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. Het Rijk is verantwoordelijk voor het landelijk toezicht hierop. Sinds de Wet kinderopvang, is alle formele opvang verplicht zich bij de gemeente te melden. De GGD registreert en controleert de opvang. Daarmee bestrijdt de GGD illegale opvang en pakt kindercentra die te kort schieten aan. De wet geeft daarvoor handhavingsinstrumenten.


Voor meer informatie over een locatie kunt u de inspectierapporten van de GGD worden opvragen via het Landelijk Register Kinderopvang of via onderstaande links.
GGD rapport van Locatie 58
GGD rapport van Locatie 72


Ook liggen ze ter inzage op onze locaties!